FÖR DIG, SENIOR I ÅBO
I Åbo finns det rikligt med aktiviteter för seniorer, t.ex. olika slags grupper, träffar, vänverksamhet och rådgivning om olika teman.


      I broschyren  "För dig, senior i Åbo" har vi        
      samlat in kontaktuppgifter och
      exempel på olika aktiviteter som riktar sig
      speciellt till Åbobor över 60 år.
      Bekanta dig med innehållet och delta i
      stadens, föreningarnas och församlingens
      aktiviteter!


      Broschyren är gjord inom Åbo Stadsmissions 
      projekt ”Asiakkaan polku” tillsammans med
      de aktörer som är med i broschyren.
      Projektet finansieras av STEA (Social- och
      hälsoorganisationernas understödscentral).


Mera information om broschyren eller om projektet:
Katja Laine
tfn. 040-1398 404 eller katja.laine@tukenasi.fi