Skip to main content

Historia

Tutustu Tukenasi ry:n pitkään yli 140 vuotiseen historiaan.

1880

Turun Merimieslähetysyhdistys perustettiin vuonna 1880. Yhdistyksen toiminnan tarpeellisuudesta oli tehty aloite jo viisi vuotta aiemmin.

1892

Yhdistyksen nimeksi tuli uusissa senaatin vahvistamissa säännöissä Turun Kaupunkilähetys-yhdistys.

1893

Näytenumero ensimmäisestä lehdestä Turun Kaupunkilähetys ilmestyi.

1892

Pyhäkoulutyöstä käytettiin ensin sunnuntaikoulun nimeä. Kaupunkilähetys luopui toiminnasta, kun se vakiintui seurakuntien työmuodoksi.

1895

Ensimmäinen diakonissa, Cecilia Blomqvist, tuli yhdistyksen palvelukseen. Seuraavat diakonissat tulivat palvelukseen vuonna 1902 (Agatha Lindholm) ja 1905 (Cecilia Hjon).

1900

Lapsensa menettäneet Aina ja Carl Julius Panelius perustivat merimieskodin v.1900 Turkuun Puistokadulle. Merimiesten hyvinvointiin tähtäävästä kodista kehittyi nopeasti merimiehiä ammattikokeiksi kouluttava laivakokkien oppilaitos – ensimmäinen laatuaan Suomessa. Aina Panelius kirjoitti myös ensimmäisen suomenkielisen alan oppikirjan “Laivakokki. Neuvoja kokeille ja stuerteille”.

Kuvat: Rauman merimuseo

1906 – 46

Turun ensimmäinen lastenseimi toimi aluksi lähetystalon yhteydessä kunnes omat tilat valmistuivat vuonna 1908.

1908

Valmistui työkeskus Betania sekä 700-paikkainen kirkko. Myös naisten lepokotitoiminta alkoi.

1909

Turun Kaupunkilähetys aloitti ensimmäisenä Suomessa kouluruokailun. Koululaisten ateriatarjoilu palveli enimmillään 240 lasta. Toiminta laajeni 1920-luvun alussa kansakoululaisten päiväkodiksi.

1912 – 50

Poikatyön aloittaminen merkitsi kahden uuden diakonin palkkaamista (Einar Henriksson ja Bruno Honkasalo).

1919

Kaupunkilähetys oli yhtenä seitsemästä yhdistyksestä perustamassa Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliittoa.

1921 – 33

Vuonna 1908 valmistui Turun Kaupunkilähetyksen Betanian kirkko. Kirkko oli vuokralla Turun Martinseurakunnalla vuodesta 1920 vuoteen 1933.

1927

Itäharjun toimintakeskus aloitti toimintansa. Vuonna 1934 Turun seurakunnat rakensi paikalle Itäharjun seurakuntatalon.

1928

Kaupunkilähetyksen ensimmäinen torvisoittokunta perustettiin. Myöhemmin 1970-luvulla toimi lyhytaikaisesti soittokunta kapellimestari Osmo Vänskän johdolla.

1934 – 1946

Itäharjun lastenseimi toimi osana kaupungin sosiaalitoimen orastavaa päivähoitotoimintaa.

1934 – 1958

Meripartiolippukunta Ulapan Poikien kantavana voimana oli tunnettu turkulainen partiohahmo Aulis Leino. Lippukunnan koulutustoiminta tapahtui omalla koulutusveneellä, kuunari Elsalla.

1939

Yhdistyksen toimitilat ja kirkko vaurioituivat talvisodan pommituksissa 25. ja 27.12.39 sekä pahiten 4.2.1940.

1959

Palvelutalo Betaniakoti rakennettiin samalle tontille kuin toimintakeskus.

1962

Ensimmäinen ylioppilaskoti avattiin. Vuonna 1980 niitä oli kuusi, paikkoja yhteensä 36.

1962

Perustettiin Betania Säätiö yhdistyksen tukisäätiöksi.

1968

Yhdistys ja Säätiö saivat ensimmäisen toiminnanjohtajan, rovasti Niilo Lammen.

1980

Nuoriso- ja ylioppilaskotitoimintaa toteutettiin yhteistyösopimuksella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.

1995

Palvelutalo Betaniakodin julkisten tilojen peruskorjaus toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

1997

Nuorten tuetun asumisen projekti Raha-automaattiyhdistyksen, Y-säätiön, Turun kaupungin ja Kiinteistö Oy Lehtolaakson kanssa.

2003

Palvelutalo Iso-Heikki valmistui Iso-Heikkilän kaupunginosaan. Kiinteistössä on 95 ikäihmiselle suunnattua palveluasuntoa ja 10-paikkainen ryhmäkoti. Vuonna 2019 Palvelutalo Iso-Heikin osakekanta siirtyi Turun Kaupunkilähetys ry:n vuonna 1962 perustamalle Betania Säätiölle.

2021

Yhdistyksen ylimääräinen kokous päätti yksimielisesti torstaina 11.2. merkittävästä sääntöuudistuksesta, joka pitää sisällään myös nimenmuutoksen.

Yhdistys jatkaa historiaamme arvostaen, samalta arvopohjalta ja lähimmäisenrakkauden ohjaamana, samassa työssä, mutta nimellä Tukenasi ry, Till ditt stöd rf.