Skip to main content
Koutsiksi työelämään siirtyvällePalveluasennetta! -blogisarjaTukea nuorille

Blogi: Näkökulmaa muuttamalla nopeita ratkaisuja ja rahoituksen hakua – Koronakriisi vauhdittaa EtäKoutsauksen tarvetta

Kirjoittaja 31.3.202022 syyskuun, 2020Ei kommentteja
EtäKoutsausta

Elämme tällä hetkellä hyvin poikkeuksellista aikaa. Tilanne herättää monissa huolta, stressiä, ahdistusta ja pelkoa. Oman työroolini puolesta tilanne herätti myös paljon epävarmuutta; miten ihmeessä saamme työt järjestettyä muuttuneessa tilanteessa, miten asiakasnuoret jaksavat tämän haastavan vaiheen ja miten vapaaehtoiset voivat tukea nuoria kun livetapaamisia joudutaan rajaamaan.

Olen todennut, että helpotusta ja ratkaisuja voi löytää muuttamalla omaa tarkastelunäkökulmaa. Mitäpä jos ajatellaankin, että tämä poikkeustila on onnenpotku? Mitä uutta se voisi haastavuudesta huolimatta parhaimmillaan mahdollistaa ja mitä hyvää voisikin tulla vanhan rinnalle?

Oma Koutsissa on jo ennen tämänhetkistä poikkeustilaa noussut sekä nuorten että vapaaehtoisten puolelta tarvetta ja toivetta uudenlaisen etäyhteydellä toteutetun tukipalvelun kehittämiselle. Nyt koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on entisestään osoittanut, miten tärkeää on kehittää uudenlaisia digitaalisia palveluita. Koulujen siirryttyä etäopetukseen on yhä useampi nuori vaarassa pudota opinnoista, sillä kaikilla nuorilla ei suinkaan ole riittäviä kognitiivisia ja psyykkisiä valmiuksia ja taitoja huolehtia itsenäisesti opintojensa suorittamisesta.

Oma Koutsin perinteisen tukitoiminnan rinnalle onkin oltu ideoimassa ja suunnittelemassa EtäKoutsausta, jonka kokeiluun nyt akuutisti muuttuneessa tilanteessa avautuikin todellinen tarve ja oiva mahdollisuus! Pyrimmekin kaikin keinoin saamaan myös ulkopuolista rahoitusta ja työntekijäresurssia EtäKoutsauksen laajempaan hyödyntämiseen, kehittämiseen ja käynnistämiseen.

Tällä hetkellä kaikki koutsaukset nuoren ja vapaaehtoisen välillä jatkuvatkin normaaliin tapaan viikoittainen tavoitteiden mukaisesti, mutta toteutuvat nyt pääosin etäyhteydenpidolla puhelimitse, viestitse sekä erilaisilla etäpalaverialustoilla. Tästä nousikin nyt loistava ja luonnollinen tapa kerätä kokemuksia, huomioita sekä ideoita niin nuorilta kuin vapaaehtoisilta EtäKoutsauksen jatkokehittämiseen. Suurimmalle osalle etäyhteydenpito onkin ollut todella positiivinen yllätys!

Yksilöllisen tuen lisäksi lähdimme myös rohkeasti kokeilemaan ryhmämuotoista tukea avaamalla kaikille toiminnassa mukana oleville nuorille sekä vapaaehtoisille aamukaffe-etäpalaverit joka arkiaamu klo 10.  Palavereiden tarkoituksena on ylläpitää yhteisöllisyyttä, tukea asiakkaiden päivärytmiä sekä jakaa vinkkejä etäopiskeluun-/työntekoon muiden samassa tilanteessa olevien kesken. Oma Koutsin aamukaffet ovat saaneet hyvän vastaanoton ja siellä on yhdessä nuorten ja vapaaehtoisten kanssa päivittäin jaettu yhdessä fiiliksiä, vinkkejä, asetettu omia päivätavoitteita sekä muuten vaan pidetty yllä yhteyttä ja me-henkeä!

Äkillisillä muutoksilla on tapana aiheuttaa huolta ja epävarmuutta, mutta niissä piilee myös aina mahdollisuus. Meidän tehtävänä onkin päättää millä näkökulmalla ja asenteella me niihin tartumme!

Valtavasti voimia ja jaksamista meille kaikille tähän poikkeukselliseen tilanteeseen, koitetaan pysyä terveinä! <3

kirjoittaja:
Liisa Love
Vastaava koordinaattori/Oma Koutsi