Skip to main content

Järjestö kerää toimintansa tukemiseksi varoja. Rahankeräykseen on Poliisihallituksen myöntämä lupa.

RA/2020/778 ja lupa on voimassa 31.8.2020 alkaen toistaiseksi

Rahankeräysluvan saaja:
Tukenasi ry, Till ditt stöd rf (0142267-8)

Yhteyshenkilö:

toiminnanjohtaja Katja Suominen, katja.suominen@tukenasi.fi tai p. 040 5410 718

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero:
RA/2020/778 ja lupa on voimassa 31.8.2020 alkaen toistaiseksi

Keräysalue:
Koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Toiminnan tarkoitus:

Yhdistys on perustettu vuonna 1880. Toiminta on perustunut yhdistyksen alkuvuosista lähtien vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tukemiseen. Tällä hetkellä yhdistyksen toimintaa ovat Nuorten tuetun asumisen toiminta, Oma Koutsi -toiminta, Senioripysäkki-toiminta sekä kotona ja palvelutalossa asuvien yksinäisyyden ehkäiseminen järjestämällä erilaisia ryhmiä ja tapahtumia. Lisäksi tehdään laajaa kumppanuustyötä eri toimijoiden kanssa tukea tarvitsevien kohderyhmien auttamiseksi ja kehittämällä heille palveluja. Lisäksi Turun Kaupunkilähetys ry:n tarkoituksena on järjestää ihmisille mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan sekä ikäihmisten että nuorten parissa.

Yhdistys tarjoaa tukea ennen kaikkea vapaaehtoisuuteen perustuvan tukihenkilötoiminnan kautta. Vapaaehtoiset toimivat korvauksetta, mutta esim. vapaaehtoistyöstä syntyviä matka- ja muita kuluja voidaan maksaa yhdistyksen toimesta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerättyjä varoja käytetään vapaaehtoistyöntekijöiden virkistystoiminnan järjestämiseen ja mahdolliseen lisätyövoiman palkkaukseen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoisille on tarkoitus järjestää yhteisiä tilaisuuksia, joissa vapaaehtoisilla on mahdollisuus yhdessäoloon ja vertaistukeen. Nämä voivat olla retkipäiviä, yhteisiä illanviettoja, koulutuksia tai asiantuntijatilaisuuksia.

Varoilla myös kehitetään ja suunnitellaan vapaaehtoistyön koordinointia ja vapaaehtoistyötä yleensäkin. Varoilla kehitetään sekä nuorille että ikäihmisille suunnattujen toimintojen markkinointia ja tiedotusta.

Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää myös tuettavien vähävaraisten nuorten sekä ikäihmisten tukemiseen. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi uudet kengät, bussilippu, harrastusmaksut tai kodin perustamiseen liittyviä kuluja, kuten ruokapöytä tai sänky.

Keräyksen käytännön toimeenpanija:
Tukenasi ry