Skip to main content

Senioripysäkki-toiminnasta kertovan videon tekstivastine

Video alkaa ulkokuvalla Kauppiaskatu 11 C kohdalla, missä Senioripysäkin työntekijä Katja Tujunen kävelee kadulta sisälle toimistoon.

Senioripysäkin koordinaattori Katja Tujunen kertoo: Senioripysäkillä me tarjotaan erilaista tukea vaikeeseen elämäntilanteeseen. Meillä on erilaisia tukimuotoja ja ne on sitten käytettävissä sen mukaan, mikä se tuen tarve on ja mikä yksilön tuen tarve on.

Kuvaa missä Senioripysäkin työntekijä keskustelee asiakkaan kanssa kahden. Työntekijä täyttää samalla asiakkaan kertomia tietoja alkuhaastattelulomakkeelle.

Senioripysäkin koordinaattori Katja Tujunen kertoo: Me sovitaan aina ensimmäiseksi jokaisen asiakkaan kanssa sellainen kiireetön alkuhaastattelu, missä me saadaan sitten vielä ihan rauhassa kartoittaa sitä elämäntilannetta ja katsoa, että mikä tuki siihen tulisi kyseeseen ja kartoitetaan sitä palvelun tarvetta siinä myöskin sitten.

Kuvaa Senioripysäkin ryhmätilanteesta, jossa on yksi työntekijä sekä useita ryhmäläisiä. Senioripysäkki-ohjaaja Terttu Vieri kysyy ryhmäläisiltä: Tossa kun me aiemmin puhuttiin siitä yksinäisyydestä ja ystävyydestä niin mitä te ajattelette siitä omalla kohdallanne tänä päivänä?

Senioripysäkin koordinaattori Katja Tujunen kertoo: Meillä on esimerkiksi ammatillisesti ohjattuja keskusteluryhmiä, tämmösiä Senioripysäkki-ryhmiä, mitkä kokoontuu viisitoista kertaa. Ne on suljettuja pienryhmiä, kuusi viiva kahdeksan osallistujaa ja jokaisella viidellätoista kerralla on oma teemansa. Ne teemat liittyy sitten ihan elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen, ikääntymiseen ja siinä on just ajatuksena se, että pystyy jakamaan niitä asioita muitten kanssa, saa sitä vertaistukea ja tietenkin mahdollisesti uusia sosiaalisia kontakteja.

Kuvaa kaupungilla kävelevästä kahdesta miehestä, jotka keskustelevat keskenään. Miehet menevät pääkirjastolle ja katsovat sieltä yhdessä sopivia kirjoja samalla keskustellen.

Senioripysäkin koordinaattori Katja Tujunen kertoo: Sitten meillä on myös tällaista yksilömuotoista, jos tuntuu, että se ryhmä ei ole sopiva. Meillä on myöskin yksilömuotoista tukitoimintaa eli on mahdollista saada vaikeeseen elämänmuutosvaiheeseen, nivelvaiheeseen tällainen vapaaehtoinen tukihenkilö, joka sitten on rinnalla kulkijana määräaikaisesti sen vaikean tilanteen yli.

Toimittaja Mikko Grönman kysyy: Kuka voi tulla Senioripysäkille?

Senioripysäkin koordinaattori Katja Tujunen kertoo: Oikeastaan ketä tahansa kuusikymmentä vuotta täyttänyt ketä tuntee jotenkin yksinäisyyttä tai tuntee, että se elämä ei ole sellaista mitä odottaa. Turha jäädä yksin murehtimaan, koska sitä tukea on tarjolla ja meillä on myöskin maksutonta toimintaa eli sikälikin on helppo tulla.

Kuvaa Senioripysäkin ryhmätilanteesta. Ryhmään osallistuva nainen kertoo muille ryhmäläisille: Virta lähti yhtäkkiä niin kuin puskemaan ja mä olen onnellinen, että mä lähdin tähän mukaan.