Skip to main content
Yleinen

Tehdään jokainen se mikä voidaan <3!

Kirjoittaja 16.9.2019Ei kommentteja

Turun Kaupunkilähetys ry:n työntekijöiden valmiuksia ja osaamista vahvistetaan Turun kesäyliopiston kanssa, kouluttamalla kaikki kokoaikaiset työntekijät ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmien osaajiksi.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on pitkään ollut esillä huoli matalankynnyksen keskusteluavun puutteesta. Asia on ollut valtakunnallisesti keskustelussa mm. Terapiatakuu -kansalaisaloitteen myötä. Erityisen hankalassa asemassa ovat nuoret ja ikäihmiset.

Asia on tuttu myös meillä Turun Kaupunkilähetys ry:ssä, jonka työntekijät ovat nostaneet jo useamman vuoden ajan esille sekä nuorten aikuisten että 60+ -vuotiaiden tarpeen keskusteluapuun. Yhdistyksemme työ perustuu kansalaistoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen tukea tarvitsevien nuorten aikuisten ja 60+ -vuotiaiden parissa. Työtä tehdään palkattujen koordinaattorien ja vapaaehtoistyöntekijöiden työparityöskentelynä.

Palkatut työntekijät ovat kokeneet hankalaksi ihmisten pompottelun palveluiden välillä silloin, kun tukea tarvitsevan ihmisen vaikean elämätilanne on ollut akuutti, eikä vapaaehtoisen antama tuki ole perusteltua. Työntekijät ovat kokeneet, että näissä tilanteissa olisi tärkeää ja hyvää palvelua se, että vaikean tilanteen selvittämisen alkuvaiheessa tuki olisi palkatun työntekijän antamaa. Alun jälkeen ihmisen olisi mahdollista siirtyä vapaaehtoisen antaman tuen piiriin.

Keväällä 2019 työntekijät ja Turun Kaupunkilähetys ry:n hallitus pohtivat tätä yhdessä ja totesivat, että Turun Kaupunkilähetys ry:n tulee jatkossakin tarjota ennaltaehkäisevää tukea ihmisten elämän muutostilanteisiin ja nivelvaiheisiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Työntekijät ja hallituksen edustajat totesivat myös, että olisi tärkeää, että voisimme palvella ihmistä silloin kun hän on avun piiriin hakeutunut, eikä ohjata häntä taas eteenpäin.

Yhdistyksemme hallitus ja työntekijät totesivat, että työntekijät tarvitsevat lisäkoulutusta, jonka avulla heidän työskentelyvalmiuksiaan voidaan lisätä ja sen myötä voidaan muutaman kerran keskustelutuella mahdollistaa tukea tarvitsevan ihmisen auttaminen ja sen jälkeen hänellä on mahdollista saada pidempiaikaista arkeen menevää tukea vapaaehtoisiltamme.

Turun Kaupunkilähetys ry hallitus päättikin 11.9.2019 kokouksessaan, että yhdistyksen tulee tarttua ajankohtaiseen aiheeseen ja vahvistaa työntekijöidensä valmiuksia ja vankistaa heidän osaamistaan kouluttamalla Turun kesäyliopiston kanssa kaikki nykyiset kokoaikaiset työntekijänsä matalankynnyksen ratkaisukeskeisten lyhytterapeuttisten menetelmien osaajiksi.

Työntekijöiden koulutuksen myötä voidaan jatkossa tarjota myös järjestömme piirissä oleville yli 200 vapaaehtoistyöntekijälle vankempaa tukea ja työkaluja heidän tekemäänsä tärkeään työhön.

Iloitsen hallituksemme tarjoamasta mahdollisuudesta ja ajankohtaiseen aiheeseen tarttumisesta. Tehdään siis jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla ja hyvällä palveluasenteella se mikä voidaan!

  • Katja Suominen, toiminnanjohtaja