Skip to main content

Tukenasi ry

Kumppanuuksien ja yhteiskehittämisen edelläkävijä

Toimintamme ja kehittämistyömme lähtökohtana on tiivis ja nopeasti tuloksia aikaan saava yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvasti yli sektorirajojen.

Yhdessä kehittämällä hyödynnämme eri toimijoiden asiantuntijuutta tehokkaasti. Henkilöstössämme on monipuolista ja ajanhermolla olevaa asiantuntijuutta sekä laajat verkostot. Tätä osaamistamme haluamme käyttää yhteiseksi hyväksi.

Kumppanuuksien ylläpitäjänä ja rakentajana tarjoamme yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuutaan yhdessä vakaan ja luotettavan toimijan kanssa. Mitä me voisimme tehdä yhdessä?

Ota yhteyttä

Toimintaperiaatteemme

  • Teemme työtä vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten aikuisten ja ikäihmisten parissa.
  • Järjestömme on asiantuntijaorganisaatio, jossa monipuolinen osaaminen mahdollistaa reagoinnin ja uusien toimintatapojen toteuttamisen nopealla aikataululla.
  • Työntekijöiden rinnalla toimii laaja joukko koulutettuja vapaaehtoisia, joiden rooli järjestömme toiminnassa on keskeinen.
  • Arvostamme sitä, että jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Emme muuta ihmistä, vaan pyrimme tukemaan häntä hänen kysymyksissään tavalla, joka on hänelle sopiva ja mahdollinen.
  • Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ohjaa meitä toimimaan ihmisläheisesti, tasa-arvoisesti, inhimillisesti, luottamuksellisesti ja jokaisen henkilön ainutlaatuisuutta kunnioittaen.
  • Toimintamme on usein yksilökeskeistä, mutta parhaimmillaan se johtaa kokemukseen siitä, että kuuluu yhteisöön, jossa jokaisella on oma merkittävä paikka ja tehtävä.
  • Sosiaalialan järjestönä olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.

Yhdistyksen säännöt

Säännöt Tukenasi ry, Till ditt stöd rf.

Lisätietoa
Lähetä kysymyksesi sähköpostiosoitteeseen info@tukenasi.fi tai soita jollekin työntekijöistämme.

Tukenasi ry:n hallinto

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain päättämään yhdistyksen sääntöjen edellyttämistä asioista kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 – 10 jäsentä.

Tukenasi ry:n hallituksen jäsenet vuonna 2024:

Seppälä Maaria, puheenjohtaja, erikoislääkäri
Eriksson Peter, yrittäjä, sijoittaja
Kaisti Aapo, KTM, talousneuvos
Kulju Leena, sosiaalineuvos
Lindholm Hanna, kehityspäällikkö
Mäkinen Eija, sairaalapastori
Ojanperä Soile, sosiaalityöntekijä

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Katja Suominen toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä.

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenenä voit olla tukemassa ja kehittämässä nuorten sekä ikääntyneiden parissa tekemäämme työtä.

Jäsenmaksumme vuonna 2024 ovat henkilöjäsenille:

20 € / vuosijäsenyys
140 € / ainaisjäsenyys

Vuosijäsenen jäsenmaksua aletaan maksaa liittymistä seuraavana vuonna.

Jäsenmaksumme ovat yhteisöjäsenille:

450 € / kannattajajäsenyys (Oikeuskelpoiset yhteisöt ym.)

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä alla olevan jäsentietolomakkeen tai ottamalla yhteyttä toiminnanjohtaja Katja Suomiseen

Puh. 040 5410 718
Email: katja.suominen@tukenasi.fi

Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemuksen, jonka jälkeen saat jäsenmaksutilisiirron, valintasi mukaan joko postitse tai sähköpostilla.

Maksettuasi  jäsenmaksun saat yhdistyksen tiedotteen ja olet Tukenasi ry:n jäsen.

Täytä jäsenhakemuslomake