Turun Kaupunkilähetys ry

Kumppanuuksien ja yhteiskehittämisen edelläkävijä

Toimintamme ja kehittämistyömme lähtökohtana on tiivis ja nopeasti tuloksia aikaan saava yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvasti yli sektorirajojen.

Yhdessä kehittämällä hyödynnämme eri toimijoiden asiantuntijuutta tehokkaasti. Henkilöstössämme on monipuolista ja ajanhermolla olevaa asiantuntijuutta sekä laajat verkostot. Tätä osaamistamme haluamme käyttää yhteiseksi hyväksi.

Kumppanuuksien ylläpitäjänä ja rakentajana tarjoamme yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuutaan yhdessä vakaan ja luotettavan toimijan kanssa. Mitä me voisimme tehdä yhdessä?

Ota yhteyttä

Yhdistyksen arvot

Rakkaus

 • kunnioitamme kaikkia ihmisiä sellaisina kuin he ovat
 • huolehdimme heikoista ja syrjäytyneistä
 • tuemme yhteisöllisyyttä
 • kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti
 • arvostamme jokaisen ihmisen elämänhistoriaa
 • toimintamme perusta on kristillis-sosiaalinen

Kunnioitus

 • toimimme yksilön tarpeet ja toiveet huomioon ottaen
 • kunnioitamme itsemääräämisoikeutta
 • arvostamme toistemme työtä ja erilaisuutta

Luottamus

 • toimintamme on avointa ja kaiken tarkastelun kestävää
 • tiedotamme avoimesti
 • pidämme sen, mitä lupaamme
 • noudatamme salassapitovelvollisuudesta annettuja säädöksiä

Vastuullisuus

 • sisällytämme turvallisuudesta huolehtimiseen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen turvallisuuden
 • kuljemme ihmisten rinnalla heitä kuunnellen ja toivoa herätellen
 • sitoudumme tavoitteisiin
 • käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti
 • toimintamme perustuu ammattitaitoon
 • huolehdimme toimintamme jatkuvuudesta

Usein kysytyt kysymykset

Onko toimintanne uskonnollista?
Ei, toimintamme ei ole uskonnollista. Arvopohjamme on kristillinen, joka toiminnassamme tarkoittaa sitä, että haluamme tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Sosiaalialan järjestönä toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Teettekö lähetystyötä?
Ei, emme tee lähetystyötä. Yhdistyksemme historia ja nimi ulottuu 140 vuoden taakse, jolloin nykyisen muotoista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ei vielä ollut. Tuolloin ihmisten tukeminen ja auttaminen oli usein kristillisten järjestöjen toimintaa. Tätä kautta on kehittynyt myös yhdistyksemme, kuten myös kuntien sosiaalihuolto.

Onko Turun Kaupunkilähetys ja Turun Katulähetys sama asia?
Ei ole.

Pitääkö kuulua kirkkoon jos tulee toimintaan mukaan?
Ei. Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Onko toimintanne Turun kaupungin toimintaa?
Ei ole. Järjestöllämme on kuitenkin pitkät perinteet Turun kaupungin sosiaalihuollon kehittämisessä. Olemme yksi harvoista toimijoista, joilla on oikeus käyttää logossaan Turun kaupungin vaakunaa.

Maksaako toiminta?
Toimintamme on maksutonta, ellei erikseen mainita.

Haluatko vielä kysyä jotain?
Lähetä kysymyksesi sähköpostiosoitteeseen info@tukenasi.fi tai soita jollekin työntekijöistämme.

Turun Kaupunkilähetys ry:n hallinto

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain päättämään yhdistyksen sääntöjen edellyttämistä asioista kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 – 10 jäsentä.

Turun Kaupunkilähetys ry:n hallituksen jäsenet vuonna 2021:

Seppälä Maaria, puheenjohtaja, erikoislääkäri
Mäkinen Eija, varapuheenjohtaja, sairaalapastori
Eriksson Peter, yrittäjä, sijoittaja
Junttila Niina, professori, yksinäisyystutkija
Kaisti Aapo, KTM, talousneuvos
Kulju Leena, sosiaalineuvos
Lindholm Hanna, kehityspäällikkö
Ojanperä Soile, sosiaalityöntekijä
Peltomäki Kristiina, asiakkuusjohtaja
Sjöberg Pia, Lead Scientist

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Katja Suominen toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä.

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenenä voit olla tukemassa ja kehittämässä nuorten sekä ikääntyneiden parissa tekemäämme työtä.

Jäsenmaksumme vuonna 2021 ovat henkilöjäsenille:

20 € / vuosijäsenyys
140 € / ainaisjäsenyys

Vuosijäsenen jäsenmaksua aletaan maksaa liittymistä seuraavana vuonna.

Jäsenmaksumme ovat yhteisöjäsenille:

450 € / kannattajajäsenyys (Oikeuskelpoiset yhteisöt ym.)

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä alla olevan jäsentietolomakkeen tai ottamalla yhteyttä toiminnanjohtaja Katja Suomiseen

Puh. 040 5410 718
Email: katja.suominen@tukenasi.fi

Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemuksen, jonka jälkeen saat jäsenmaksutilisiirron, valintasi mukaan joko postitse tai sähköpostilla.

Maksettuasi  jäsenmaksun saat yhdistyksen tiedotteen ja olet Turun Kaupunkilähetys ry:n jäsen.

Jäsentietolomake