Skip to main content

Vapaaehtoistyö | Turku

Tueksi itsenäiseen asumiseen

Tukihenkilöt tarjoavat nuorelle tukea asumiseen liittyvissä arjen asioissa ja itsenäisen elämän aloittamisessa.

Lue lisää

Koutsiksi työelämään siirtyvälle

Oma Koutsi on vapaaehtoinen, joka auttaa nuorta opintoihin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Vapaaehtoiseksi 60+ toimintaan

Senioripysäkin Voimavarapisteen vapaaehtoisena annat aikaasi mielenhyvinvoinnin tukemiseen.

Lue lisää

Vapaaehtoistyö on toimintamme kulmakivi.

Arvostamme tavallisten ihmisten kokemusta ja kykyä olla tukena elämän vaikeissa käännekohdissa. Uskomme että vapaaehtoisen tuki on jotain erityistä, sellaista kohtaamista ja arjessa vaikuttamista, mitä parhainkaan ammattilainen ei voi korvata.

Olemme paikallinen toimija ja meillä on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnan organisoinnista Turun alueella. Toimimme Turun lisäksi mm. Liedossa, Kaarinassa, Raisiossa ja Naantalissa.

Vapaaehtoisena saat itsekin paljon.

Vapaaehtoistoiminnassamme saat hyvän peruskoulutuksen, joka tarjoaa perehdytyksen toimintaan. Koulutuksia järjestetään ympäri vuoden. Lisäksi työntekijämme tarjoavat vapaaehtoisille jatkuvaa tukea ja ohjausta matkan varrella. Yksin ei tarvitse jäädä haastavissakaan tilanteissa. Ajoittain kokoonnumme yhdessä virkistymään, pitämään hauskaa ja oppimaan uutta. Vapaaehtoistyö on antoisa tapa oppia uutta, saada ystäviä ja muuttaa maailmaa!

Tarinat-sivulle olemme koonneet vapaaehtoisten ja asiakkaiden kokemuksia toiminnassamme.

Erilaisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia.

Vapaaehtoisena koutsina voit tukea opiskelevaa tai työtöntä nuorta ja vauhdittaa siirtymää kohti työelämää. TUASin tukihenkilönä annat aikuisen arkista tukea itsenäistymisen haasteet kohtaavalle nuorelle. Tärkeintä on tavallisen ihmisen läsnäolo nuoren arjessa sekä usko nuoreen ja tämän mahdollisuuksiin selviytyä ja päästä eteenpäin elämän haasteista huolimatta.

Senioripysäkin Voimavarapisteellä korostuu vertaistuki ja useimmat vapaaehtoiset ovat itsekin yli 60-vuotiaita. Vapaaehtoisena tukihenkilönä voit auttaa vaikeissa elämänmuutostilanteissa, esimerkiksi leskeksi jäämisen jälkeen. Ryhmänohjaajana voit hyödyntää omaa osaamistasi ja kiinnostuksen kohteitasi. Voit toimia vapaaehtoisena myös senioritalo Iso-Heikissä tuoden iloa asukkaille.

Tule vapaaehtoiseksi. Sinua tarvitaan!