Vapaaehtoistyö on toimintamme kulmakivi. Arvostamme tavallisten ihmisten kokemusta ja kykyä olla tukena elämän vaikeissa käännekohdissa. Uskomme että vapaaehtoisen tuki on jotain erityistä, sellaista kohtaamista ja arjessa vaikuttamista, mitä parhainkaan ammattilainen ei voi korvata.

Vapaaehtoisemme saavat hyvän peruskoulutuksen sekä runsaasti tukea ja ohjusta matkan varrella. Olemme paikallinen toimija ja meillä on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnan organisoinnista Turun alueella. Toimimme Turun lisäksi mm. Liedossa, Kaarinassa, Raisiossa ja Naantalissa.

Tule meille vapaaehtoistyöhön! Sinua tarvitaan!

Juuri nyt etsimme vapaaehtoisia erityisesti nuorten aikuisten tueksi. Vapaaehtoisena koutsina voit tukea opiskelevaa tai työttöntä nuorta ja vauhdittaa siirtymää kohti työelämää. TUASin tukihenkilönä annat aikuisen arkista tukea itsenäistymisen haasteet kohtaavalle nuorelle. Molemmissa vapaaehtoistoiminnan muodoissa tärkeintä on tavallisen ihmisen usko nuoreen ja tämän mahdollisuuksiin selviytyä ja päästä eteenpäin elämän haasteista huolimatta.

Senioripysäkillä korostuu vertaistuki ja useimmat vapaaehtoiset ovat itsekin yli 60-vuotiaita. Voit toimia vapaaehtoisena tukihenkilönä elämän vaikeissa muutostilanteissa kuten leskeksi jädessä tai eron muuttaessa elämää. Vapaaehtoiset myös ohjaavat erilaisia ryhmiä.

Vapaaehtoistyö on antoisa tapa oppia uutta, saada ystäviä ja muuttaa maailmaa!